Groepshuis 't Landhuis

Contact

Heb je een vraag over Scouting BvH en heb je het antwoord niet kunnen vinden op onze website, vul dan onderstaand formulier in.

  

Ledenadministratie

Ledenadministratie

ledenadministratie@scouting-bvh.nl

Contributie & financiële zaken:

Penningmeester Scouting BvH
penningmeester@scouting-bvh.nl

Zie Contributie bedragen: Contributie


Bankrekening NL59 RABO 0119 6501 42 
t.n.v. Scouting Burgemeester van Haaren te Schiedam

Vertrouwenspersoon

Nieuw vertrouwenspersoon Scouting BvH

Al enige tijd hadden wij een vacature voor de functie van vertrouwenspersoon. Gelukkig hebben we Marianne Elbers bereid gevonden om deze functie op zich te nemen.

Onze vertrouwenspersoon:

Ik ben Marianne Elbers. Mijn (pleeg)kinderen zijn al jaren lid van Scouting.

Ik werk als gespecialiseerd P&O-adviseur in de ouderenzorg en ik ben bekend met ‘lastige’ en vertrouwelijke situaties.

Leden, ouders/verzorgers en leiding kunnen mij altijd bereiken via het onderstaande mailadres.
Elk contact wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.
vertrouwenspersoon@scouting-bvh.nl

 

 

Lees meer

Scouting BvH
Scouting BvH
Facebook
Facebook
Scouting BvH
Scouting BvH
Scouting Nederland
Twitter
Twitter
Mail
Bel
Het Avontuur bij Scouting BvH wordt mede mogelijk gemaakt door:
Ga naar boven