Privacy Regelement Scouting BvH

Scouting BvH verwerkt en beheert persoonsgegevens. Het bestuur wil je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting BvH via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via de ledenadministratie van Scouting BvH. De gegevens worden op Scouts Online (SOL) bewaard. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy.

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen

Scouting BvH hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. Ook is het voor activiteiten die langer duren dan een reguliere opkomst, zoals een overnachting of kamp, noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier / -vragenlijst die per activiteit digitaal via SOL door de ouders/verzorgers dient te worden ingevuld. De lijsten worden digitaal geregistreerd in SOL. De gegevens zijn alleen in te zien door het team van de betreffende speltak als genoemd op het formulier. Het formulier wordt na afloop van de activiteit vernietigd.

Relevante gezondheidsinformatie opkomsten

In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie zoals allergieën of medicijngebruik. Scouting BvH mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Registratie activiteiten

Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van SOL.

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren, kunnen leden toestemming geven voor een doorlopende of eenmalige incasso-machtiging. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacystatement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van de Scouting BvH heeft inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten

Iedere speltak heeft de beschikking over een lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak en wanneer deze fysiek bewaard worden, worden deze in een afgesloten ruimte bewaard. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd (of eerder).

Online media

Scouting BvH maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief. Alle leden ontvangen deze nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. Er is mogelijkheid voor een OPT-Out. Op www.scouting-bvh.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een vermelding met meer informatie beschikbaar op de website.

Beeldmateriaal

Scouting BvH maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting en als herinnering. We gebruiken hiervoor de volgende kanalen: Social Media, Websites, Nieuwsbrieven, Jaarverslagen en verantwoordingsverslagen Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Verleende toestemming is altijd in te trekken.

Communicatie

Het privacybeleid van Scouting BvH is terug te vinden via www.scouting-bvh.nl en op te vragen via het secretariaat ([email protected])

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via [email protected] Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert het bestuur van Scouting BvH binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat ([email protected]). Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.

Privacy formulier

Privacy formulier